XXVI DFN za nami!

XXVI DFN za nami!

Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że kolejna, XXVI edycja regionalna Dolnośląskiego Festiwalu Nauki, której jesteśmy jako szkoła organizatorem – spotkała się z tak dużym zainteresowaniem. Tegoroczne hasło „Nauka porusza” – dosłownie poruszyło ponad 1100 osób, które przez dwa dni – 19 i 20 października skorzystały z bogatej i różnorodnej oferty.

W ramach bolesławieckiej edycji dbyło się: 6 wykładów, warsztat literacki z pisarką, warsztat z astrofotografii, pokaz robotów, pokazy w mobilnym planetarium „Planetobusie” oraz warsztaty astronomiczne. Dodatkowo w I LO powstała wystawa astrofotografii autorstwa Mateusza Wilka. Większość wydarzeń odbyła się w salach I LO, natomiast Planetobus i warsztaty astronomiczne miały miejsce w Miejskiej Bibliotece Publicznej Centrum Wiedzy. Niestety, z przyczyn obiektywnych nie odbyła się zaplanowana wycieczka historyczna po mieście, za co przepraszamy. W czasie całego trwania imprezy w szkole funkcjonowała kawiarenka naukowa, w której prelegenci mogli spotkać się z uczniami i przy kawie i ciastku podyskutować na tematy związane z prowadzonymi przez nich wykładami bądź innymi zagadnieniami naukowymi.

Wśród uczestników dużą grupę stanowili uczniowie I LO – 14 oddziałów uczestniczyło w wybranych przez siebie wykładach. Kolejną dużą grupę stanowiła młodzież z innych szkół, zarówno podstawowych jak i ponadpodstawowych. Oprócz młodzieży bolesławieckiej przyjeżdżały do nas grupy z Nowogrodźca, Trzebienia, Tomaszowa, Trzebienia. W wykładach wzięło udział około 700 osób, warsztatach literackich – 22, pokazie robotów – 60, warsztatach astronomicznych – 31, w zajęciach w mobilnym planetarium – 341 i w warsztatach astronomicznych – 35.

Ogromne podziękowania należą się wszystkim wykładowcom i prelegentom:

pracownikom naukowym uczelni wrocławskich

– dr Anecie Kazaneckiej – (prof. Akademia Wojsk Lądowych) – wykład inauguracyjny „Savoir-vivre w szkole i poza szkołą”

– profesorowi Michałowi Tomczakowi – (Uniwersytet Wrocławski) – ” Na czym polegał przewrót kopernikański?”

– ppłk dr Adamowi Szymanowiczowi – (Akademia Wojsk Lądowych) – „Husaria – broń pancerna XVII wieku”

– dr Agnieszce Krawczenko – (Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN) – „Regeneracja od nowa. Czy może nam odrosnąć ręka?”

– dr Marcie Sochockiej -(Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej im. Ludwika Hirszfelda PAN) – „Jak oszukać apetyt i nie zajadać stresu?

Warsztaty literackie dla uczniów szkół podstawowych poprowadziła pani Iwona Banach, pisarka i tłumaczka, absolwentka I LO.

Warsztaty z astrofotografii oraz wystawę autorskich zdjęć zawdzięczamy panu Mateuszowi Wilkowi, konstruktorowi, entuzjaście „nieba”, absolwentowi I LO.

Prelekcję pod tytułem „Czego kino szuka w kosmosie?” przygotowały wicedyrektorka Katarzyna Żak i Weronika Borkowska z kl. IIIb

Ogromne podziękowania należą się także dwóm wynalazcom – Frankowi Nowakowi z kl. I A oraz Jakubowi  Walkowiakowi – zwycięzcom tegorocznej edycji World Robot Olympiad w kategorii FUTURE INNOVATORS, którzy wraz ze swoim opiekunem i mentorem, panem Pawłem Niemcem zorganizowali pokaz dla klas matematycznych.

Organizacja Festiwalu to zawsze duży wysiłek logistyczny dla całej szkoły, ale sukces nie byłby możliwy gdyby nie zaangażowanie wielu osób. Ogromne podziękowania dla :

Igora Szerszunowicza i Dawida Pronkiewicza  z kl. IVA za dwudniowe prowadzenie imprez festiwalowych,

klasie III B  i III A za wsparcie logistyczne i opiekę nad gośćmi festiwalu

Bolesławieckiej Szkole Filmowej za rejestrację wydarzenia

Firmie „Ceramika Millena” z Parzyc za ufundowanie pięknych prezentów ceramicznych dla wszystkich prowadzących zajęcia i wykłady

oraz  pani Karolinie Jarząbek – koordynatorce DFN  i Irminie Nowak za organizację całego przedsięwzięcia!

 

wykład dr Anety Kazaneckiej

wykład prof. Michała Tomczaka

wykład ppłk Adama Szymanowicza

wykład dr Agnieszki Krawczenko

wykład dr Marty Sochockiej

warsztaty literackie z p. Iwoną Banach

pokazy robotów Franka, Jakuba i p. Pawła Niemca

warsztaty z astrofotografii z p. Mateuszem Wilkiem

 

 

 

 

 

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Zmiany w podstawach programowych!

Zmiany w podstawach programowych!

Zachęcamy Rodziców oraz młodzież do zapoznania się ze zmianami w podstawach programowych. Minister Edukacji Barbara Nowacka podpisała projekty rozporządzeń zmieniających podstawę programową kształcenia ogólnego dla 18 przedmiotów w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych. Co to oznacza w...

Podręczniki na rok szkolny 2024/2025 aktualizacja!

Podręczniki na rok szkolny 2024/2025 aktualizacja!

UWAGA- aktualizacja! Ministerstwo Edukacji Narodowej uprzejmie przypomina, że zmiany w podstawie programowej zostały przygotowane tak, aby nie było konieczności wymiany podręczników. W roku szkolnym 2024/2025 i w latach kolejnych uczniowie mogą korzystać z dotychczasowych podręczników...

Wyniki rekrutacji do klas I. Gratulujemy i witamy!

Wyniki rekrutacji do klas I. Gratulujemy i witamy!

Poniżej publikujemy listy zakwalifikowanych do klas I w roku szkolnym 2024/25. Bardzo prosimy o stawienie się w szkole z oryginałami dokumentów (świadectwo i wynik egzaminu ósmoklasisty) - celem potwierdzenia woli uczenia się w I LO. Listy zakwalifikowanych do poszczególnych klas: I...