Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych powstało z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej oraz dyrektorów liceów ogólnokształcących w roku 1983, jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim, zintegrowany wokół autorskiego LX Liceum Ogólnokształcącego Danuty Nakonecznej w Warszawie. Za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania w 1982 roku LX Liceum jako pierwsze w kraju wprowadziło wiele zmian i nowości w proces kształcenia i wychowania. Za jego przykładem inne licea w kraju również zaczęły wprowadzać szereg zmian. Nawiązała się współpraca między szkołami, które zawiązały elitarne stowarzyszenie – Towarzystwo Szkół Twórczych. Założycielką, opiekunem naukowym i inspiratorem działań była pani dr Danuta Nakoneczna.

Pierwszymi szkołami, które współtworzyły Towarzystwo były: LX LO w Warszawie, XIV LO we Wrocławiu, II LO w Krakowie, I LO w Łomży, I LO w Płońsku, IV LO w Sosnowcu, I LO w Bolesławcu, XXVI LO w Łodzi, I LO w Rzeszowie, I LO w Koszalinie, I LO w Białymstoku, I LO w Rybniku i VIII LO w Warszawie. Po 3 latach funkcjonowania w Towarzystwie było już 30 ogólniaków z całego kraju . Stowarzyszone licea nawiązały współpracę ze szkołami podstawowymi, a następnie z gimnazjami. Pierwszymi szkołami podstawowymi przyjętymi do TST były: SP 162 w Wa-wie, SP w Puławach, SP w Rzeszowie, SP w Łagowie.

Fragment historii TST zamieszczonej na stronie http://tst.edu.pl/

Więcej o Towarzystwie Szkół Twórczych na stronie http://tst.edu.pl/

Powiązane artykuły:

  • Założycielka TST Danuta Nakoneczna – https://www.lo.boleslawiec.pl/2015/01/zmarla-danuta-nakoneczna-zalozycielka-towarzystwa-szkol-tworczych/
  • Wyjazd do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN – https://www.lo.boleslawiec.pl/2017/12/podroz-do-szwajcarii-nagroda-dla-tomka-wawrykowicza/
  • Wyjazd do Paryża – https://www.lo.boleslawiec.pl/2019/03/paryska-nagroda-tst-dla-wojtka-orleskiego/

Podobne wpisy

2023

Przed nami XXVI edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. W tym roku hasłem przewodnim jest "Nauka Porusza" Mamy nadzieję, że zarówno obfity i różnorodny program DFN we Wrocławiu, który znajduje się pod tym adresem: https://www.festiwal.wroc.pl/program/   jak też przygotowana przez nas...

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej - 2022/23

Nowe Horyzonty Edukacji Filmowej to niezwykle ciekawy projekt edukacyjny, którego celem jest przygotowanie do świadomego odbioru dzieła filmowego. Kino z jego magią ekranu niemal od początku swojego istnienia (1895 r.) uznawane jest za atrakcyjne medium rozrywkowe i artystyczne. Filmy bawią...

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności I Liceum Ogólnokształcące im. Wł. Broniewskiego w Bolesławcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych...