Towarzystwo Szkół Twórczych

Towarzystwo Szkół Twórczych powstało z inicjatywy dr Danuty Nakonecznej oraz dyrektorów liceów ogólnokształcących w roku 1983, jako oddolny ruch oświatowy o charakterze reformatorskim, zintegrowany wokół autorskiego LX Liceum Ogólnokształcącego Danuty Nakonecznej w Warszawie. Za zgodą Ministerstwa Oświaty i Wychowania w 1982 roku LX Liceum jako pierwsze w kraju wprowadziło wiele zmian i nowości w proces kształcenia i wychowania. Za jego przykładem inne licea w kraju również zaczęły wprowadzać szereg zmian. Nawiązała się współpraca między szkołami, które zawiązały elitarne stowarzyszenie – Towarzystwo Szkół Twórczych. Założycielką, opiekunem naukowym i inspiratorem działań była pani dr Danuta Nakoneczna.

Pierwszymi szkołami, które współtworzyły Towarzystwo były: LX LO w Warszawie, XIV LO we Wrocławiu, II LO w Krakowie, I LO w Łomży, I LO w Płońsku, IV LO w Sosnowcu, I LO w Bolesławcu, XXVI LO w Łodzi, I LO w Rzeszowie, I LO w Koszalinie, I LO w Białymstoku, I LO w Rybniku i VIII LO w Warszawie. Po 3 latach funkcjonowania w Towarzystwie było już 30 ogólniaków z całego kraju . Stowarzyszone licea nawiązały współpracę ze szkołami podstawowymi, a następnie z gimnazjami. Pierwszymi szkołami podstawowymi przyjętymi do TST były: SP 162 w Wa-wie, SP w Puławach, SP w Rzeszowie, SP w Łagowie.

Fragment historii TST zamieszczonej na stronie http://tst.edu.pl/

Więcej o Towarzystwie Szkół Twórczych na stronie http://tst.edu.pl/

Powiązane artykuły:

  • Założycielka TST Danuta Nakoneczna – https://www.lo.boleslawiec.pl/2015/01/zmarla-danuta-nakoneczna-zalozycielka-towarzystwa-szkol-tworczych/
  • Wyjazd do Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN – https://www.lo.boleslawiec.pl/2017/12/podroz-do-szwajcarii-nagroda-dla-tomka-wawrykowicza/
  • Wyjazd do Paryża – https://www.lo.boleslawiec.pl/2019/03/paryska-nagroda-tst-dla-wojtka-orleskiego/

Podobne wpisy

Ranking Perspektyw - Licea Ogólnokształcące

Informacje pochodzą z Wikipedii Pierwszy ranking szkół „Perspektywy” przygotowały w roku 1992 i był to ranking szkół warszawskich (...). W 1998 roku podjęto decyzję o opublikowaniu pierwszego rankingu szkół wyższych, przygotowanego przy współpracy z uczelniami. Powołano Fundację Edukacyjną...

Ankieta dla klas I - Bezpieczeństwo w Internecie

Link do ankiety Młodzież w Internecie - obraz Powiatu Bolesławieckiego 2024

Procedura zmiany: klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka.

I LO - Szkolna Procedura dokonania zmiany: profilu klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka(kontynuacja lub podstawowy) Procedura zmiany profilu klasy, przedmiotu, języka 2023 Podanie o zmianę - klasy,przedmiotu, języka