Ranking Perspektyw – Licea Ogólnokształcące

Informacje pochodzą z Wikipedii

  • Pierwszy ranking szkół „Perspektywy” przygotowały w roku 1992 i był to ranking szkół warszawskich (…). W 1998 roku podjęto decyzję o opublikowaniu pierwszego rankingu szkół wyższych, przygotowanego przy współpracy z uczelniami. Powołano Fundację Edukacyjną Perspektywy, działającą non profit. Dla ustalenia wyboru kryteriów oceniania szkół powołano składającą się z fachowców kapitułę, która czuwa nad prawidłowością i rzetelnością procedur klasyfikacji. Pierwsze uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 12 kwietnia 2000 roku. Kryteria oceny szkół zmieniały się wraz z upływem czasu, i tak do oceny uczelni wyższych dodano ich umiędzynarodowienie.
  • Obecnie licea ogólnokształcące są oceniane za pomocą trzech kryteriów: sukcesy szkoły w olimpiadach (25%), wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych (30%) oraz wyniki matury z przedmiotów dodatkowych (45%). Dawniej brane pod uwagę były także rekomendacje i opinie uczelni wyższych.
  • Ranking publikowany jest każdego roku wczesną wiosną (luty/marzec).
  • Ranking przedstawia szkoły z najlepszą pozycją rankingową i przyznaje tytuły:
  • Złota Szkoła – miejsca 1–200
  • Srebrna Szkoła – miejsca 201 – 500
  • Brązowa Szkoła – miejsca 501 – 1000

Miejsca I Liceum w Rankingu Perspektyw:

2024 r – 272 m. w kraju (18 na Dolnym Śląsku)

2023r. – 304 m. w kraju (22 na Dolny Śląsku)

2022r. – 270 m. w kraju (19 na Dolnym Śląsku)

2021 r. – 280 m. w kraju (20 na Dolnym Śląsku)

2020 r. – 304 m. w kraju (21 na Dolnym Śląsku)

2019 r. – 403 m. w kraju (29 na Dolnym Śląsku)

2018 r. – 356 m. w kraju (22 na Dolnym Śląsku)

2017 r. – 286 m. w kraju

2016 r. – 285 m. w kraju

2015 r. –

Podobne wpisy

Ankieta dla klas I - Bezpieczeństwo w Internecie

Link do ankiety Młodzież w Internecie - obraz Powiatu Bolesławieckiego 2024

Procedura zmiany: klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka.

I LO - Szkolna Procedura dokonania zmiany: profilu klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka(kontynuacja lub podstawowy) Procedura zmiany profilu klasy, przedmiotu, języka 2023 Podanie o zmianę - klasy,przedmiotu, języka  

Bolesławiecka Szkoła Filmowa

strona w budowie zapraszamy wkrótce