Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Polecamy Państwa uwadze informatory oraz publikacje związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia uczniów

Główne cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;
  • Stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym

Pomoc PP

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 

 


 

Podobne wpisy

Zdalne nauczanie - kryteria wymagań i ocen

Tu znajduje się informacja o tym, jakie formy pracy będą obowiązywały na poszczególnych przedmiotach oraz odpowiadające im rangi w e-dzienniku Kryteria zdalnego ocenianiaDownload Od 15 kwietnia -kryteria zdalnego oceniania - aneksDownload Od 18 maja - kryteria zdalnego oceniania...

Regulamin korzystania z szafek uczniowskich

Regulamin szafek szkolnych

2019

2019

ŚRODA 2019-10-02 09:50 – 10:35 Globalne i lokalne spojrzenie na nowe zagrożenia wirusowe dr hab. Egbert Piasecki, prof. PAN (wirusolog, IITD PAN) Bolesławiec : I Liceum Ogólnokształcące, ul. Tyrankiewiczów 11, Aula liczba miejsc: 200 Wykład dla starszych klas szkoły podstawowej, szkoły...