Pomoc psychologiczno-pedagogiczna w szkole

Polecamy Państwa uwadze informatory oraz publikacje związane z realizacją pomocy psychologiczno-pedagogicznej i wsparcia uczniów

Główne cele pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  • Wspieranie potencjału rozwojowego ucznia;
  • Stwarzanie warunków do aktywnego i pełnego uczestnictwa ucznia w życiu szkoły oraz w środowisku społecznym

Pomoc PP

Uczeń ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

 

 

 


 

Podobne wpisy

2020

2020

środa 2020-10-07 do końca października Nie dajmy się - wystawa miejsce: Bolesławiec : Teatr Stary ul. Teatralna 1, foyer Wystawa prac przygotowanych w ramach konkursu na prace związane z odosobnieniem, kwarantanną, przejściem w zdalny tryb pracy i szkoły. Zagrożenia z tym...

Zdalne nauczanie - kryteria wymagań i ocen

Tu znajduje się informacja o tym, jakie formy pracy będą obowiązywały na poszczególnych przedmiotach oraz odpowiadające im rangi w e-dzienniku Kryteria zdalnego ocenianiaDownload Od 15 kwietnia -kryteria zdalnego oceniania - aneksDownload Od 18 maja - kryteria zdalnego oceniania...

Regulamin korzystania z szafek uczniowskich

Regulamin szafek szkolnych