Biblioteka im. Wincentego Tyrankiewicza

images

Wraz z powstaniem szkoły w 1946 r. rozpoczęto organizację biblioteki szkolnej.

Gdy w 1948 roku Liceum otrzymało własny budynek, wyznaczono bibliotece pomieszczenie na II piętrze – w sali 206. O pierwszym udokumentowanym większym zakupie książek w 1949 roku świadczy wpis w kronice szkolnej o przekazaniu na cele biblioteki 20 tys. zł przez Magistrat.

w bibliotece szkolnej 001Formy organizacyjne bibliotece nadał Wincenty Tyrankiewicz, który od początku swej pracy w szkole (1947) zajął się tworzeniem księgozbioru, rozwojem czytelnictwa i kształtowaniem właściwego stosunku do książek. Profesor Wincenty Tyrankiewicz nadał pracy biblioteki charakter wychowawczy. W relacjach pierwszych absolwentów z 1949 r. rysuje się portret bibliotekarza, który sprawiał, że pobyt w bibliotece stanowił swoiste przeżycie, a szacunek do książki obowiązującą normą. Istniało także prowadzone przez prof. Tyrankiewicza niewielkie koło biblioteczne, do którego należała młodzież z klas starszych podstawowych i liceum ll-letniej szkoły. Profesor Wincenty Tyrankiewicz pracował w bibliotece do końca swego życia (1964 r.).

Rada Pedagogiczna 1 czerwca 1984 r., na wniosek nauczycieli bibliotekarzy, jednogłośnie podjęła uchwałę o nadaniu bibliotece szkolnej imienia Wincentego Tyrankiewicza.

Uzasadnienie wniosku: Wincenty Tyrankiewicz był założycielem i organizatorem biblioteki przy Liceum Ogólnokształcącym oraz długoletnim jej pracownikiem. Osobisty wkład w gromadzenie księgozbioru oraz kształtowanie właściwego stosunku do książki trwałym dorobkiem Jego pedagogicznej pracy i wyznaczają kierunki naszej pracy pedagogicznej. Zapoczątkowoną przez Profesora praca przed blisko 40 laty dała efekty w postaci bogatych zbiorów i czytelni, która funkcjonując przez 4 lata stała się szkolną pracownią interdyscyplinarną. Nadanie imienia wybitnego pedagoga  naszej bibliotece podniesie jej rangę nie tylko w szkole, ale również w środowisku.

(Księga protokołów Rady Pedagogicznej. Protokół z 01.06.1984 r.)

Gdy w 1979/80 roku Kuratorium Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze ogłasza konkurs na najlepszą bibliotekę w województwie, I miejsce otrzymuje biblioteka LO w Bolesławcu.

W 1981 roku poprawiono warunki lokalowe biblioteki – modernizując ją i oddając do użytku czytelnię wyposażoną w regały z podręcznym księgozbiorem i prasą, stoliki do pracy (30 miejsc). Biblioteka stała się podstawową interdyscyplinarną pracownią szkoły, tworzącą odpowiednie warunki dla rozwoju intelektualnego młodzieży. W 1986 roku na wniosek Kuratora Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze nadano bibliotece Liceum miano biblioteki przykładowej.

W bibliotece w ciągu 50-lecia pracowało kilkunastu nauczycieli. Należy podkreślić że płynność pracowników była niewielka, stąd też rytm pracy w bibliotece nie był zakłócony. Pierwszym bibliotekarzem szkolnym była prawdopodobnie pani Aleksandrowska (założyła pierwszą książkę inwentarzową w roku 1948 doprowadzając ją do 1147 numeru). Pracowała tylko 1 rok. Później przez 15 lat bibliotekę organizował i prowadził prof. Wincenty Tyrankiewicz, następnie mgr Maria Modl (od 1964-1972). W bibliotece pracowali: Irena Lewandowicz, Ludwika Szewczuk, Jolanta Deszczka, Barbara Słaboń, Halina Kawula, Krystyna Jurczyńska, Edumud Maliński, Wanda Smuła, Maria Kryger, Stanisława Opała, mgr Maria Szydlik, Barbara Pasierbiewicz, Renata Pałka, Sylwia Czernatowicz, Monika Łuksza. Obecnie w bibliotece szkolnej pracują dwie osoby: Dorota Chrzanowska-Florków i Anna Tarnachowicz.

Od 2012 roku biblioteka w ramach Ogólnopolskiej Akcji Zaczytani tworzy biblioteczkę na oddziale dziecięcym w Szpitalu Powiatowym w Bolesławcu. Uczniowie dzielą się z małymi pacjentami swoimi książkami oraz pasją czytania.

zaczytani

 

logo

Przy Bibliotece działa Dyskusyjny Klub Książki

Podobne wpisy

Ranking Perspektyw - Licea Ogólnokształcące

Informacje pochodzą z Wikipedii Pierwszy ranking szkół „Perspektywy” przygotowały w roku 1992 i był to ranking szkół warszawskich (...). W 1998 roku podjęto decyzję o opublikowaniu pierwszego rankingu szkół wyższych, przygotowanego przy współpracy z uczelniami. Powołano Fundację Edukacyjną...

Ankieta dla klas I - Bezpieczeństwo w Internecie

Link do ankiety Młodzież w Internecie - obraz Powiatu Bolesławieckiego 2024

Procedura zmiany: klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka.

I LO - Szkolna Procedura dokonania zmiany: profilu klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka(kontynuacja lub podstawowy) Procedura zmiany profilu klasy, przedmiotu, języka 2023 Podanie o zmianę - klasy,przedmiotu, języka