Kalendarium

 

 • 1945/ listopad – zorganizowanie przez p. Stefanię Tajcher kompletu trzynastu uczniów w wieku gimnazjalnym.
 • 1946 / 47 – Zarządzenie Ministra Oświaty z dnia 21.06.1947 r. wymienia jako szkołę średnią w Bolesławcu Gimnazjum Prywatne – nadanie uprawnień szkoły państwowej ( Dz. U. M.O. Nr 8 z 1947 r. ).
 • 1947 – Nazwa szkoły brzmi : Ogólnokształcące Gimnazjum i Liceum Powiatowe. Nauka odbywa się w budynkach szkół podstawowych nr 5, 1 i 3. Pierwsza ” Mała Matura „. Przybycie Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów do Bolesławca.
 • 1948 – Szkoła Stopnia Podstawowego i Licealnego zlokalizowana przy ul. Leningradzkiej (obecnie H. i W. Tyrankiewiczów 11).
 • 1949 – Pierwszych piętnastu maturzystów opuszcza szkołę.
 • 1957 – Początki ruchu olimpijskiego w szkole (Olimpiada Matematyczna).
 • 1948-1962 – Szkoła pracuje na szczeblu podstawowym i licealnym mając pełne ciągi klas od I do XI.
 • Lata 60.
 • 1959 – 1962 – Stopniowe oddzielanie od liceum klas szkoły podstawowej – tworzy się Szkoła Podstawowa Nr 2.
 • 1962 – Powstaje Koło Absolwentów.
 • 1962 /maj- Szkoła przyjmuje imię Władysława Broniewskiego, uroczystość związana z 15. rocznicą istnienia szkoły. I Zjazd Absolwentów.
 • 1962 /wrzesień- Nazwa szkoły brzmi: Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego.
 • 1963 – 1981 – Udział szkoły w Dolnośląskiej Olimpiadzie Naukowej „Disce Puer”.
 • 1965 / 66 – Gwałtowny wzrost liczby uczniów – 755 uczniów w dwudziestu oddziałach.
 • 1966 – W szkole nie ma naboru do klas ósmych.
 • 1967 / 68 – Początek reformy w szkole średniej ( klasy I-IV ).
 • 1969 – Utworzenie stypendium im. H. i W. Tyrankiewiczów – pierwsi stypendyści.
 • 1969 – Szkołę opuszczają absolwenci ostatnich klas jedenastych.
 • Lata 70.
 • 1970 – W związku z reformą systemu oświaty nie przeprowadza się egzaminu dojrzałości.
 • 1971/ maj – Szkołę opuszczają pierwsi absolwenci zreformowanego liceum ( klasy czwarte ). Jubileusz 25 – Lecia szkoły. II Zjazd Absolwentów.
 • 1972 – Podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy z EOS Zittau.
 • 1972 – 1974 – Wprowadzenie profilowania klas ( profil matematyczny, humanistyczny, biologiczny ).
 • 1975/ sierpień – Połączenie dyrekcji Liceum Ogólnokształcącego ( szkoła dzienna ) i Liceum dla Pracujących.
 • 1975 / 76 – Szkoła liczy 822 uczniów w 26 oddziałach – punkt kulminacyjny w historii liceum.
 • 1977/sierpień – Utworzenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących (LO, LOP). 1977, listopad – Podpisanie umowy patronackiej z Jednostką Wojskową 4355, otwarcie izby tradycji szkoły.
 • 1977 / 78 – Szkoła otrzymuje Puchar Przewodniczącego Wojewódzkiej Rady Narodowej za zdobycie I miejsca w rankingu szkół licealnych województwa.
 • 1979/październik – Przyznanie odznaki Klubu Otwartych Szkół KOS ” Myśliciel ” za powszechny udział młodzieży w naukowym ruchu olimpijskim.
 • 1979 – Na wniosek szkoły MRN w Bolesławcu zmienia nazwę ( część ) Alei Wojska Polskiego na H. i W. Tyrankiewiczów.
 • Lata 80.
 • 1980 – Udekorowanie sztandaru szkoły odznaką ” Zasłużony dla Bolesławca „.
 • 1981/styczeń – Powstanie zakładowej organizacji NSZZ ” Solidarność „.
 • 1980 i 1985 – Szkoła organizatorem VI i XI Olimpiady Historycznej szczebla okręgowego.
 • 1984 – Szkoła wyróżniona Medalem 40 – Lecia PRL. Wyróżnienie Ministra Oświaty i Wychowania za mikrosystem wychowawczy szkoły. Szkoła zostaje członkiem Towarzystwa Szkół Twórczych. Nadanie czytelni i bibliotece imienia Wincentego Tyrankiewicza.
 • 1985/grudzień – Sztandar szkoły udekorowany odznaką ” Zasłużony dla Województwa Jeleniogórskiego”.
 • 1985 – Biblioteka i czytelnia decyzją Kuratora Oświaty i Wychowania w Jeleniej Górze uznana za przykładową dla woj. jeleniogórskiego.
 • 1989 – Pierwsze klasy autorskie.
 • Lata 90.
 • 1990 – Ponowne wprowadzenie nauki języka angielskiego. Uchwala MRN w Bolesławcu znosząca nazwę ulicy Leningradzkiej i włączenie jej do ul. H. i W. Tyrankiewiczów.
 • 1990 / 91 – Powrót do szkoły nauki religii.
 • 1992/maj – Podpisanie porozumienia o partnerskiej współpracy z Gimnazjum w Siegburgu koło Bonn.
 • 1992/ grudzień – Szkoła przyjmuje nazwę – I Liceum Ogólnokształcące im. Władysława Broniewskiego w Bolesławcu.
 • 1992 – Powstanie Rady Szkoły.
 • 1993 – Agata Świdkiewicz – czterotysięczna absolwentka liceum. Nowy statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr l w Bolesławcu.
 • 1993/kwiecień – Udział w ogólnopolskiej akcji strajkowej w obronie praw uczniów i nauczycieli – uczestniczy 100% grona pedagogicznego, administracji i obsługi.
 • 1994 / 95 – Utworzenie profilu matematyczno – informatycznego z obowiązkowym językiem angielskim.
 • 1995/wrzesień – Reaktywowanie Koła Absolwentów.
 • 1996/kwiecień – Praca szkoły oceniona przez Kuratorium Oświaty w Jeleniej Górze jako szczególnie wyróżniająca.
 • 1996/październik – 50 – Lecie Liceum – III Zjazd Absolwentów.
 • 1999/październik – Zakończenie budowy i otwarcie hali sportowej.
 • 1999 r.- Jubileuszowa 50 matura w I LO
 • 1999 r.- Nagroda Ministra Edukacji Narodowej I stopnia dla Stanisława Małkowskiego, Nagroda II stopnia dla Barbary Słaboń
 • 1999 r.- I LO w Bolesławcu w pierwszej setce liceów w rankingu „Perspektyw”
 • 2000 r.- Stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia w roku szkolnym 1999/2000 dla Tomasza Sobczaka
 • Wiek XXI
 • 2001 r.- I LO w Bolesławcu na 11 miejscu w rankingu najlepszych szkół średnich na Dolnym Śląsku
 • 2001 r.- Wręczenie dla I LO Księgi Dziesięciolecia Polski Niepodległej
 • 2001 r.- Nowa pracownia komputerowa dla I LO w ramach programu MEN ?Pracownia komputerowa dla szkół ponadgimnazjalnych?
 • 2002 r.- I LO w Bolesławcu na 8 miejscu w rankingu najlepszych szkół średnich na Dolnym Śląsku
 • 2002 r.- Certyfikat Szkoły Wspierającej Uzdolnienia Ucznia dla I LO w Bolesławcu
 • 2002 r.- Przedsiębiorczość- nowym przedmiotem nauczania w I LO
 • 2003 r.- I LO w Bolesławcu na 11 miejscu w rankingu najlepszych szkół średnich na Dolnym Śląsku
 • 2003 r.- Uczniowie I LO we władzach pierwszej Młodzieżowej Rady Miasta
 • 2005 r.- I LO na 7 miejscu w rankingu najlepszych szkół średnich na Dolnym Śląsku i na 79 miejscu w rankingu ogólnopolskim
 • 2006 r.- I LO w Bolesławcu na 14 miejscu w rankingu najlepszych szkół średnich na Dolnym Śląsku.
 • 2007 r.- I LO w Bolesławcu na 8 miejscu w rankingu najlepszych szkół średnich na Dolnym Śląsku
 • 2009 r.- Spotkanie uczniów I LO z austriackimi poetami w ramach Dni Styrii na Dolnym Śląsku.
 • 2009 r./luty – Zorganizowanie I Koncertu Walentynkowego w szkole – dedykowanego rodzicom i przyjaciołom szkoły.
 • 2010 r.- Szkoła otrzymuje Nagrodę Prezydenta Miasta Bolesławiec za Promocję Bolesławca,
 • 2010 r.- I LO na drugim miejscu w rankingu na najlepsze liceum w regionie („Nowiny Jeleniogórskie”)
 • 2010 r.- Przemysław Juda- najlepszym maturzystą na Dolnym Śląsku.
 • 2011 r.- I miejsce w rankingu szkół dawnego województwa jeleniogórskiego tygodnika „Nowiny Jeleniogórskie”.
 • 2011 r./marzec – Wysoka ocena pracy szkoły w badaniu – Ewaluacja całościowa pracy szkoły – przeprowadzonym przez Kuratorium Oświaty
 • 2011 r./październik – Jubileusz 65.lecia szkoły – IV Zjazd Absolwentów
 • 2011r. -Projekt edukacyjny „Niezwykły promieniotwórczy świat” otrzymał II nagrodę w ogólnopolskim konkursie organizowanym przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Pracownię Dydaktyki Chemii UMK w Toruniu.
 • 2011r./grudzień – Uczniowie zakwalifikowani do dolnośląskiego projektu „Szlifowanie diamentów”
 • 2012 r./wrzesień – Reprezentacja szkoły wygrywa w Debacie Oxfordzkiej na Politechnice Wrocławskiej w trakcie Dolnośląskiego Festiwalu Nauki
 • 2012 r./październik – Uroczyste odsłonięcie księgi na pomniku nagrobnym Heleny i Wincentego Tyrankiewiczów (na cmentarzu komunalnym) w obecności pierwszych absolwentów szkoły, wychowanków państwa Tyrankiewiczów.
 • 2013 r – Uczniowie włączają się w działania akcji charytatywnej Polskiej Misji w Kamerunie.
 • 2013 r – Szkoła otrzymuje List z dedykacją od Tadeusza Różewicza
 • 2013 r.- W uznaniu działań ekologicznych szkoła otrzymuje Certyfikat Lokalnego Centrum Aktywności Ekologicznej – wręczony podczas IX zjazdu Szkół dla Ekorozwoju.
 • 2013r/grudzień – Uczniowie organizują koncert charytatywny na rzecz chorej na raka bolesławianki.
 • 2014 r./styczeń – „Srebrna tarcza” w ogólnopolskim rankingu „Rzeczpospolitej” – 237 miejsce w Polsce i 19 na Dolnym Śląsku
 • 2014 r./styczeń – rozpoczęcie cyklu zajęć na Wydziale Biologii Uniwersytetu Wrocławskiego pod nazwą „Mój pierwszy Uniwersytet”
 • 2014 r/ marzec – I nagroda w międzynarodowym konkursie za film ” Le Vacanze in Italia” przygotowany przez grupę z j. włoskiego
 • 2014 r. / marzec – wyjazd uczniów do Danii w ramach projektu „Comenius”
 • 2014 r. / marzec – I wizyta młodzieży z Włoch (Aosta) w ramach uczniowskiej wymiany rodzinnej (program Interkultura)
 • 2014 r. / marzec – porozumienie z Politechniką Wrocławską o współpracy i organizacji warsztatów chemicznych i matematycznych podpisane przez Profesora dr hab. inż. Tadeusza Więckowskiego, rektora Politechniki Wrocławskiej i Dyrektora I LO – Cezarego Czernatowicza
 • 2014 r. / kwiecień – Szkolny teatr „Bomba” na XIX Spotkaniach Humanistów Towarzystwa Szkół Twórczych w Łomży.
 • 2014 r. / kwiecień – III miejsce naszych lekkoatletów na Dolnośląskiej Lidze Lekkoatletycznej
 • 2014 r/ czerwiec – podsumowanie projektu „InterkulturManagement”
 • 2014 r. / czerwiec – I Szkolny Turniej Społeczny klas pierwszych
 • 2014r./ czerwiec – Koncert charytatywny „The Voice of Pierwsze” dedykowany małej Emilce
 • 2014 r/ / czerwiec – wykład absolwentki I LO, pani Barbary Marczuk, profesor literatury francuskiej, wykładowczyni na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Tematem spotkania była  Polska „gallomania” w epoce Oświecenia (na podstawie komedii Franciszka Bohomolca)
 • 2014 r. / wrzesień – inauguracyjne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki w I LO
 • 2014 r./ październik – inauguracyjne warsztaty z chemii i matematyki na Politechnice Wrocławskiej
 • 2014 r./ październik – 15. urodziny Hali Sportowej
 • 2014 r./październik – udział młodzieży w Festiwalu „Science on Stage”
 • 2014r. / październik – kolejna edycja programu „Erasmus +”
 • 2014 r./październik – nasi siatkarze Mistrzami Powiatu, a drużyna dziewcząt z tytułem Wicemistrzyń
 • 2014 r./ grudzień – zwycięstwo naszych piłkarek nożnych w  Mistrzostwach Powiatu Piłki Nożnej Halowej
 • 2014 r. / grudzień – Kacper Szwed – młodzieżowym Wolontariuszem Roku 2014
 • 2014 r./ grudzień – Maraton Pisania Listów w ramach Amnesty International
 • 2014r./grudzień – społeczność szkolną włącza się w akcję „Szlachetna Paczka”
 • 2015r./ styczeń – 201 pozycja w Ogólnopolskim Rankingu Liceów
 • 2015 r. / luty – dziewczęta Mistrzynami Powiatu w koszykówce
 • 2015 r./ luty – Koncert Walentynkowy dedykowany małej Michasi
 • 2015 r. / marzec – finał działań grupy projektowej „Czytam, więc jestem” – spotkanie z autorami książek reporterskich
 • 2015 r. / marzec – warsztaty „Erasmusa+” w Danii
 • 2015 r. / kwiecień – nasza drużyna w ogólnopolskim finale Konkursu „Turbolandeskunde”
 • 2015 r. / kwiecień – I miejsce naszej szkoły w Rankingu Szkół Nowin Jeleniogórskich
 • 2015 r. / maj – spotkanie z Profesorem Janem Miodkiem
 • 2015 r. / maj – kolejna wymiana rodzinna z Włochami – tygodniowy pobyt młodzieży w Apulii
 • 2015r. / czerwiec – IV miejsce w Polsce w konkursie ekologicznym „Bateriada”

Podobne wpisy

Ranking Perspektyw - Licea Ogólnokształcące

Informacje pochodzą z Wikipedii Pierwszy ranking szkół „Perspektywy” przygotowały w roku 1992 i był to ranking szkół warszawskich (...). W 1998 roku podjęto decyzję o opublikowaniu pierwszego rankingu szkół wyższych, przygotowanego przy współpracy z uczelniami. Powołano Fundację Edukacyjną...

Ankieta dla klas I - Bezpieczeństwo w Internecie

Link do ankiety Młodzież w Internecie - obraz Powiatu Bolesławieckiego 2024

Procedura zmiany: klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka.

I LO - Szkolna Procedura dokonania zmiany: profilu klasy, przedmiotu rozszerzonego, języka(kontynuacja lub podstawowy) Procedura zmiany profilu klasy, przedmiotu, języka 2023 Podanie o zmianę - klasy,przedmiotu, języka