Wszyscy się uczymy!

Wszyscy się uczymy!

Od dwóch lat w naszej szkole realizowany jest projekt w programie Erasmus+, Runda 1, KA1, Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. “Rozwój kompetencji językowych, interkulturowych i dydaktycznych nauczycieli I LO dla podniesienia jakości pracy szkoły”. Wszystkie działania projektowe zostały sfinansowane z funduszy UE, a maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi  45 975,00 EUR  

W ramach tego projektu 12 nauczycieli naszej szkoły, uczący różnych przedmiotów – wzięło udział w kursach języka angielskiego, dwie anglistki w kursach metodycznych, jedna nauczycielka w kursie języka hiszpańskiego, czego efektem było wprowadzenie do oferty szkoły właśnie tegoż języka. W szkoleniach językowych uczestniczyła także dyrekcja szkoły i pracownik niepedagogiczny. Dodatkową formą nawiązania współpracy ze szkołami zagranicznymi była obserwacja lekcji języka angielskiego w partnerskiej szkole w Szwecji oraz prowadzenie lekcji językowych przez naszą anglistkę w szkole w Hiszpanii. Z obiema placówkami współpracujemy już w drugim projekcie Erasmus+ i uważamy, że taka wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami przynosi korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom. 

Nasze liceum ma długie tradycje współpracy ze szkołami z wielu krajów i choć dwa lata pandemii zatrzymały nasze międzynarodowe kontakty, ale z wielką radością je odbudowujemy, szczególnie ważne są wymiany uczniów, wzbogacanie ich doświadczeń.

Już we wrześniu 2022 będziemy gospodarzami tygodniowego spotkania projektowego młodzieży i opiekunów z pięciu europejskich szkół, tym razem z projektu Erasmus + „Past roads and future ways”.

Op. Barbara Jusypenko, koordynatorka projektu

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Oferta dla Kandydatek i Kandydatów do I LO

Oferta dla Kandydatek i Kandydatów do I LO

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 28 maja w godz. 9.00 - 13.30. Będzie to okazja do zapoznania się ze szkołą, ofertą na rok 2024/25 oraz uczestniczenia w spotkaniach z młodzieżą licealną i nauczycielami.  Uczestnictwo w Dniu Otwartym należy zgłosić do swojej...

Dar od Absolwentów rocznika 1972

Dar od Absolwentów rocznika 1972

Z ogromnym wzruszeniem otrzymaliśmy tę niezwykle sympatyczną wiadomość od rocznika absolwentów 1972, który kolejny raz postanowił nie tylko się spotkać, ale także wesprzeć finansowo fundusz stypendialny. Pięknie dziękujemy za pamięć o szkole oraz dbałość o jej dalszy rozwój. Oto jej...

Pola i Pola w Ogólnopolskim Finale Konkursu Recytatorskiego

Pola i Pola w Ogólnopolskim Finale Konkursu Recytatorskiego

W sobotę, 11 maja, w Pieszycach k/Dzierżoniowa odbyły się eliminacje wojewódzkie 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. To zdecydowanie był dzień obu naszych licealistek, Apolonii Pohl i Poli Pełki. Ich występy zachwyciły jurorów i dały im kwalifikację do finału ogólnopolskiego. W...