Wszyscy się uczymy!

Wszyscy się uczymy!

Od dwóch lat w naszej szkole realizowany jest projekt w programie Erasmus+, Runda 1, KA1, Mobilność kadry edukacji szkolnej pt. “Rozwój kompetencji językowych, interkulturowych i dydaktycznych nauczycieli I LO dla podniesienia jakości pracy szkoły”. Wszystkie działania projektowe zostały sfinansowane z funduszy UE, a maksymalna kwota przyznanego dofinansowania wynosi  45 975,00 EUR  

W ramach tego projektu 12 nauczycieli naszej szkoły, uczący różnych przedmiotów – wzięło udział w kursach języka angielskiego, dwie anglistki w kursach metodycznych, jedna nauczycielka w kursie języka hiszpańskiego, czego efektem było wprowadzenie do oferty szkoły właśnie tegoż języka. W szkoleniach językowych uczestniczyła także dyrekcja szkoły i pracownik niepedagogiczny. Dodatkową formą nawiązania współpracy ze szkołami zagranicznymi była obserwacja lekcji języka angielskiego w partnerskiej szkole w Szwecji oraz prowadzenie lekcji językowych przez naszą anglistkę w szkole w Hiszpanii. Z obiema placówkami współpracujemy już w drugim projekcie Erasmus+ i uważamy, że taka wymiana doświadczeń i dzielenie się dobrymi praktykami przynosi korzyści zarówno nauczycielom, jak i uczniom. 

Nasze liceum ma długie tradycje współpracy ze szkołami z wielu krajów i choć dwa lata pandemii zatrzymały nasze międzynarodowe kontakty, ale z wielką radością je odbudowujemy, szczególnie ważne są wymiany uczniów, wzbogacanie ich doświadczeń.

Już we wrześniu 2022 będziemy gospodarzami tygodniowego spotkania projektowego młodzieży i opiekunów z pięciu europejskich szkół, tym razem z projektu Erasmus + „Past roads and future ways”.

Op. Barbara Jusypenko, koordynatorka projektu

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Historyczna wycieczka po angielsku

Historyczna wycieczka po angielsku

25 maja zakończyliśmy kolejny interdyscyplinarny projekt w języku angielskim w ramach cyklu "Cudze chwalicie, swego nie znacie", organizowanego od lat przez p. Leszka Idzikowskiego. Interdyscyplinarny projekt łączy w sobie komunikację w języku angielskim oraz treści związane z historią, kulturą...

Igor Szerszunowicz w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Igor Szerszunowicz w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Po raz kolejny Igor Szerszunowicz, uczeń klasy III a ponownie może pochwalić się ogromnym sukcesem. Został zakwalifikowany do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Igor znalazł się w gronie 38 uczestników z całej Polski, reprezentując nie tylko nasze...

Ludzie, miejsca, zwyczaje i smaki – wspomnienia Erasmusa z Włoch

Ludzie, miejsca, zwyczaje i smaki - wspomnienia Erasmusa z Włoch

Ostatni tydzień kwietnia nasza grupa Erasmus+ "Past roads, future ways" spędziła we Włoszech, gdzie odbyło się finalne spotkanie, kończące ponad dwuletni projekt. Oto refleksje na temat pobytu w słonecznej Italii jej uczestników.