Szkoła w czasach pandemii

Szkoła w czasach pandemii

Rozpoczęcie roku szkolnego to zawsze wyjątkowe wydarzenie, ale tegoroczne, poprzedzone kilkumiesięczną nieobecnością uczniów w szkole – było szczególne. 515 licealistów mogło spotkać się z wychowawcami w zespołach klasowych, ale już na akademii obecne były tylko kilkuosobowe reprezentacje poszczególnych klas. W trakcie uroczystości przygotowanej przez klasę II Cp pod opieką wychowawcy, p. Leszka Idzikowskiego nastąpiło przekazanie i ślubowanie nowego Pocztu Sztandarowego. Program artystyczny, tematycznie związany z epidemią – był pochwałą nauki, która jest nadzieją na zwalczenie wirusa.

O szczególnej sytuacji, w jakiej przyszło nam wracać do szkoły mówił Dyrektor Cezary Czernatowicz, podkreślając wartość bezpośrednich kontaktów w edukacji, ale też konieczności odpowiedzialnego zachowania się i troski o zdrowie. W swoich słowach nawiązywał do Listu Ministra Edukacji Narodowej Dariusza Piontkowskiego, skierowanego do Nauczycieli, Uczniów i Rodziców.

Obowiązujące w szkole procedury, środki ochrony, rozwiązania, które zostały przyjęte, w tym minimalizacja przemieszczania się po szkole – to wszystko sprawia, że nowy rok szkolny 2020/2021 z pewnością będzie doświadczeniem nie tylko edukacyjnym, ale dużym sprawdzianem z odpowiedzialności.

Ślubowanie nowego Pocztu Sztandarowego
Program artystyczny przygotowany przez klasę II Cp

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z treścią listu Pana Romana Kowalczyka - Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Download

Zmiany w programie DFN 2020

Zmiany w programie DFN 2020

Decyzją Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, podjętą w oparciu o aktualną sytuację zagrożenia epidemicznego, wszystkie imprezy XXIII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki mogą się odbywać wyłącznie w formie transmisji i spotkań on-line! Aktualizacje będą pojawiały się na bieżąco w...

Uwaga – Ważne! Bezpieczny powrót do szkoły

Uwaga - Ważne! Bezpieczny powrót do szkoły

Prosimy o zapoznanie się z wewnętrznymi procedurami, opracowanymi dla I Liceum zgodnie z zaleceniami Generalnego Inspektora Sanitarnego, Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Edukacji. Procedury ILO-skompresowanyDownload Rodziców/Opiekunów prawnych uczniów niepełnoletnich - prosimy o...