Wracamy do szkoły

Wracamy do szkoły

Drodzy Uczniowie, Szanowni Rodzice,

1. września rozpoczynamy nowy rok szkolny. Wszyscy mamy świadomość, że sytuacja pandemiczna wymaga od nas szczególnych zasad postępowania, z troską o zdrowie i bezpieczeństwo nas wszystkich.

Jako szkoła będziemy się starali to poczucie zapewnić, przestrzegając reżimu sanitarnego oraz minimalizując sytuacje, w których może dojść do zakażenia. Oczywiście, z uwagi na warunki szkolne (budynek, liczba uczniów) nie jesteśmy w stanie wyeliminować wszystkich zagrożeń, ale w tym zakresie liczymy na zrozumienie i współpracę z uczniami oraz rodzicami. Zdrowie uczniów, nauczycieli oraz wszystkich pracowników szkoły zależeć będzie od tego, w jaki sposób potraktujemy zalecenia MEN oraz procedury obowiązujące w naszej placówce.

Dlatego:

  • do szkoły przychodzą uczniowie zdrowi
  • przebywając w miejscach wspólnych (korytarze, łazienki, szatnie) uczniowie noszą maseczki/ przyłbice – nie obowiązują one podczas lekcji
  • spotkania z rodzicami odbywać się będą w formie zdalnej (za wyjątkiem pierwszego spotkania rodziców uczniów klas I)
  • wszystkie sale lekcyjne i łazienki wyposażone są w środki do dezynfekcji
  • na osobnych zasadach funkcjonować będą pracownie: informatyczna, sale gimnastyczne oraz pracownie laboratoryjne i biblioteka, w których sposób korzystania ze sprzętu uwzględniać będzie zasady bezpieczeństwa
  • lekcje odbywać się będą na jedną zmianę, jednak we wrześniu w miarę możliwości uczniowie nie będą zmieniać klas
  • nie jest możliwy pomiar temperatury wszystkim uczniom, jednak może być on dokonywany wybiórczo
  • w szkole funkcjonować będą dwa pomieszczenia (izolatki) do ewentualnego oddzielenia osób, u których zauważono objawy chorobowe
  • w razie niepokojących objawów wychowawca/pedagog/sekretariat szkoły od razu kontaktuje się z rodzicami/opiekunami prawnymi

Szczegółowe procedury oraz konkretne zalecenia i prośby skierowane do Rodziców zostaną wkrótce zamieszczone na stronie szkoły. Uczniowie zostaną z nimi zapoznani już 1 września.

Rozpoczęcie roku szkolnego 2020/21:

Klasy I – przychodzą do szkoły na 9.00

Klasy II i III – przychodzą do szkoły na 9.30

Uroczystość rozpoczęcia odbędzie się o godz. 10 w auli szkolnej.

Wezmą w niej udział tylko reprezentacje klas!

Przypominamy o wejściu na teren szkoły w maseczkach/przyłbicach.

Miejsca spotkań klas:

kl. I A – wychowawczyni p. Karolina Jarząbek – sala 2 (parter)

kl. I B – wychowawczyni p. Magdalena Zientara – sala 110 (I piętro)

kl. I C – wychowawczyni p. Anna Tarnachowicz – sala 4 (parter)

kl. I D – wychowawczyni p. Zuzanna Mróz – sala 210 (II piętro)

kl. II Ap – sala 19

kl. II Bp – sala 221

kl. II Cp – sala 108

kl. II Dp – sala 106

kl. I Ep – sala 109

kl. IIAg – sala 118

kl. II Bg – sala 123

kl. II Cg – sala 218

kl. II Eg – sala 7

kl. III A – sala 124

kl. III B – sala 119

kl. III C – sala 219

kl. III E – sala 5

Pamiętajmy, że powrót do szkoły jest ogromną wartością, jednak zdrowie ludzkie jest wartością nadrzędną – dlatego prosimy wszystkich o zastosowanie się do zaleceń i odpowiedzialne zachowywanie się w trakcie pobytu w szkole!

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

List Dolnośląskiego Kuratora Oświaty do Rodziców

Szanowni Państwo, prosimy o zapoznanie się z treścią listu Pana Romana Kowalczyka - Dolnośląskiego Kuratora Oświaty. Download

Zmiany w programie DFN 2020

Zmiany w programie DFN 2020

Decyzją Kolegium Rektorów Uczelni Wrocławia i Opola, podjętą w oparciu o aktualną sytuację zagrożenia epidemicznego, wszystkie imprezy XXIII edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki mogą się odbywać wyłącznie w formie transmisji i spotkań on-line! Aktualizacje będą pojawiały się na bieżąco w...

Szkoła w czasach pandemii

Szkoła w czasach pandemii

Rozpoczęcie roku szkolnego to zawsze wyjątkowe wydarzenie, ale tegoroczne, poprzedzone kilkumiesięczną nieobecnością uczniów w szkole - było szczególne. 515 licealistów mogło spotkać się z wychowawcami w zespołach klasowych, ale już na akademii obecne były tylko kilkuosobowe reprezentacje...