Informacja o stypendiach dla uczniów

Informacja o stypendiach dla uczniów

Uwaga. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o zasadach ubiegania się i przyznawania stypendiów i zasiłków dla uczniów. Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z panią pedagog – Katarzyną Ogarek.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE!

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka bądź długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                            o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514zł/os. w rodzinie.

Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro, pokój nr 307 w terminie do 15 września.

Warto wiedzieć, że można ubiegać się także o Zasiłek Szkolny:

Zasiłek Szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, np. choroba lub śmierć jednego z rodziców, klęska żywiołowa, kradzież z włamaniem, inne- szczególne okoliczności).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż  2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wnioski  należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro, pokój nr 309, tel. nr 75 645 65 68.

 

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Wirtualna podróż historyczna

Wirtualna podróż historyczna

W piątek, 24 listopada mieliśmy okazję wziąć udział w nietypowej lekcji historii, a to za sprawą projektu  "Innowacyjna historia - nowe technologie w służbie edukacji". W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4, która w ten dzień zamieniła się w przestrzeń do "podróży w czasie", mogliśmy za...

Dzień Otwarty dla Rodziców – 16 listopada

Dzień Otwarty dla Rodziców - 16 listopada

Szanowni Państwo, zgodnie z terminarzem na rok szkolny 2023-24 - 16 listopada od godz. 17.00 - zapraszamy na spotkania z nauczycielami oraz wychowawcami. Poniżej miejsca, w których czekać na Państwa będą nauczyciele. Dzień Otwarty listopad 2023  

I miejsce drużyny szachistów!

I miejsce drużyny szachistów!

13 listopada odbyły się Mistrzostwa Powiatu w szachach drużynowych. W zawodach wzięły udział cztery szkoły ponadpodstawowe, ale to  nasza okazała się najlepsza i będzie reprezentowała powiat bolesławiecki na szczeblu dolnośląskim. Naszą zwycięską drużynę stanowili: Mikołaj Olek, Milan Junak...