Informacja o stypendiach dla uczniów

Informacja o stypendiach dla uczniów

Uwaga. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o zasadach ubiegania się i przyznawania stypendiów i zasiłków dla uczniów. Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z panią pedagog – Katarzyną Ogarek.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE!

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka bądź długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                            o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514zł/os. w rodzinie.

Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro, pokój nr 307 w terminie do 15 września.

Warto wiedzieć, że można ubiegać się także o Zasiłek Szkolny:

Zasiłek Szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, np. choroba lub śmierć jednego z rodziców, klęska żywiołowa, kradzież z włamaniem, inne- szczególne okoliczności).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż  2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wnioski  należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro, pokój nr 309, tel. nr 75 645 65 68.

 

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Dzień Francuski – czyli „Chapeaux bas”

Dzień Francuski - czyli "Chapeaux bas"

Czapki z głów dla organizatorów tegorocznego Dnia francuskiego, czyli dla naszego I Liceum Ogólnokształcącego im. Wł. Broniewskiego i Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu. Przedstawicielki dwu zaprzyjaźnionych placówek oświatowych przygotowały z tej okazji w naszej szkole...

Jakub Korzeniewicz w międzynarodowym etapie Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Jakub Korzeniewicz w międzynarodowym etapie Olimpiady Lingwistyki Matematycznej!

Ogromnym sukcesem może pochwalić się  Jakub Korzeniewicz z klasy IVa, który został laureatem VII miejsca w XXII Ogólnopolskiej Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej we Wrocławiu, tym samym zakwalifikował się do etapu międzynarodowego i będzie reprezentował Polskę, tym razem w stolicy Brazylii...

Książki za „Złotówkę”

Książki za "Złotówkę"

W dniach 07.04 - 19.04. w I LO odbywa się kiermasz książek używanych, pochodzących ze zbiorów szkolnej biblioteki. Prawie siedem tysięcy egzemplarzy czeka na nowe życie. Zapraszamy wszystkich, którzy za symboliczną złotówkę pragną kupić książkę popularnonaukową lub dzieło literatury pięknej, tym...