Informacja o stypendiach dla uczniów

Informacja o stypendiach dla uczniów

Uwaga. Prosimy o zapoznanie się z poniższą informacją o zasadach ubiegania się i przyznawania stypendiów i zasiłków dla uczniów. Zainteresowani uczniowie proszeni są o kontakt z panią pedagog – Katarzyną Ogarek.

STYPENDIA SZKOLNE I ZASIŁKI SZKOLNE!

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka bądź długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm, narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się                            o stypendium szkolne nie może być wyższy niż 514zł/os. w rodzinie.

Ponadto jednym z warunków przyznania stypendium jest zamieszkiwanie na terenie miasta Bolesławiec.

Wnioski o stypendia szkolne należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro, pokój nr 307 w terminie do 15 września.

Warto wiedzieć, że można ubiegać się także o Zasiłek Szkolny:

Zasiłek Szkolny może być przyznawany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego (zjawisko zewnętrzne w stosunku do uprawnionego, którego nie można było przewidzieć ani mu przeciwdziałać, np. choroba lub śmierć jednego z rodziców, klęska żywiołowa, kradzież z włamaniem, inne- szczególne okoliczności).

Wnioski o przyznanie zasiłku szkolnego składa się w terminie nie dłuższym niż  2 miesiące od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego przyznanie tego zasiłku. Wnioski  należy składać w Urzędzie Miasta Bolesławiec w Wydziale Społecznym przy pl. Marszałka J. Piłsudskiego 1, III-piętro, pokój nr 309, tel. nr 75 645 65 68.

 

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Historyczna wycieczka po angielsku

Historyczna wycieczka po angielsku

25 maja zakończyliśmy kolejny interdyscyplinarny projekt w języku angielskim w ramach cyklu "Cudze chwalicie, swego nie znacie", organizowanego od lat przez p. Leszka Idzikowskiego. Interdyscyplinarny projekt łączy w sobie komunikację w języku angielskim oraz treści związane z historią, kulturą...

Igor Szerszunowicz w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Igor Szerszunowicz w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Po raz kolejny Igor Szerszunowicz, uczeń klasy III a ponownie może pochwalić się ogromnym sukcesem. Został zakwalifikowany do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Igor znalazł się w gronie 38 uczestników z całej Polski, reprezentując nie tylko nasze...

Ludzie, miejsca, zwyczaje i smaki – wspomnienia Erasmusa z Włoch

Ludzie, miejsca, zwyczaje i smaki - wspomnienia Erasmusa z Włoch

Ostatni tydzień kwietnia nasza grupa Erasmus+ "Past roads, future ways" spędziła we Włoszech, gdzie odbyło się finalne spotkanie, kończące ponad dwuletni projekt. Oto refleksje na temat pobytu w słonecznej Italii jej uczestników.