Zmarła Danuta Nakoneczna – założycielka Towarzystwa Szkół Twórczych

Zmarła Danuta Nakoneczna – założycielka Towarzystwa Szkół Twórczych

Ogólnopolskie Towarzystwo Szkół Twórczych, które zrzesza 33 licea z całej Polski, w tym także nasze – poniosło wielką stratę. W Warszawie zmarła dr Danuta Nakoneczna, założycielka i inicjatorka tej organizacji, osoba, która swoje zawodowe życie związała z wdrażaniem nowoczesnych koncepcji kształcenia.  W uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się w najbliższy piątek w Warszawie, wezmą udział przedstawiciele wszystkich zrzeszonych szkół, w tym także Dyrektor Cezary Czernatowicz.

Dr Danuta Nakoneczna swój pierwszy eksperyment, oparty na indywidualizacji kształcenia, przeprowadziła w latach 1970 – 1974 w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach, a czteroletnią pracę opisała w publikacji „Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień”. Przez kolejne lata, jako pracownik Instytutu Badań Pedagogicznych prowadziła eksperyment „Praca z uczniem zdolnym” w warszawskich szkołach podstawowych.

W 1982r, uzyskała zgodę na utworzenie Eksperymentalnego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie (później LX LO im. Wojciecha Górskiego), gdzie wprowadziła szereg innowacji, często szokujących ówczesną władzę. Efekty eksperymentu prowadzonego w latach 1982-1990 okazały się znakomite. Były one wielokrotnie opisywane w prasie, przedstawiane w radio i telewizji. Przyczyniły się do zmian ustawowych w latach 1990 i 1991.

Od 1983r. kolejne licea ogólnokształcące zaczęły przyjmować rozwiązania „60-tki”, tworząc z inicjatywy p. dr Nakonecznej Towarzystwo Szkół Twórczych, które początkowo liczyło 13 liceów a potem 33. Każde liceum w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych współpracowało z jedną szkołą podstawową miejską i jedną wiejską.

W 1993 roku powstało Stowarzyszenie Szkół Aktywnych skupiające kolejnych 30 liceów z całej Polski a w 2001 roku Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich. Pani Danuta Nakoneczna była twórcą i kierownikiem naukowym wszystkich trzech stowarzyszeń. W 2001r. stowarzyszenia utworzyły Federację, by skutecznie współpracować i wymieniać doświadczenia między szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz propagować ideę nowatorstwa pedagogicznego.

W 2004r. na bazie szkół stowarzyszonych zaczęły powstawać stowarzyszenia regionalne, skupiające szkoły podstawowe, gimnazja i licea z danego regionu kraju. Obecnie jest ich 16.

Licea Ogólnokształcące należące do TST i SSA inspirowane przez Panią dr Danutę Nakoneczną osiągają bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze. Mimo że stanowią 3% tego typu szkół w Polsce, kształcące corocznie od 40% do 60% laureatów i olimpijczyków i zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Pani dr D.Nakoneczna, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem, napisała 16 książek o tematyce edukacyjnej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, a swoją konsekwencją, zaangażowaniem i determinacją znacząco przyczyniła się do sukcesu polskiej oświaty.

 

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Historyczna wycieczka po angielsku

Historyczna wycieczka po angielsku

25 maja zakończyliśmy kolejny interdyscyplinarny projekt w języku angielskim w ramach cyklu "Cudze chwalicie, swego nie znacie", organizowanego od lat przez p. Leszka Idzikowskiego. Interdyscyplinarny projekt łączy w sobie komunikację w języku angielskim oraz treści związane z historią, kulturą...

Igor Szerszunowicz w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Igor Szerszunowicz w finale Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka

Po raz kolejny Igor Szerszunowicz, uczeń klasy III a ponownie może pochwalić się ogromnym sukcesem. Został zakwalifikowany do etapu centralnego Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Igor znalazł się w gronie 38 uczestników z całej Polski, reprezentując nie tylko nasze...

Ludzie, miejsca, zwyczaje i smaki – wspomnienia Erasmusa z Włoch

Ludzie, miejsca, zwyczaje i smaki - wspomnienia Erasmusa z Włoch

Ostatni tydzień kwietnia nasza grupa Erasmus+ "Past roads, future ways" spędziła we Włoszech, gdzie odbyło się finalne spotkanie, kończące ponad dwuletni projekt. Oto refleksje na temat pobytu w słonecznej Italii jej uczestników.