Zmarła Danuta Nakoneczna – założycielka Towarzystwa Szkół Twórczych

Zmarła Danuta Nakoneczna – założycielka Towarzystwa Szkół Twórczych

Ogólnopolskie Towarzystwo Szkół Twórczych, które zrzesza 33 licea z całej Polski, w tym także nasze – poniosło wielką stratę. W Warszawie zmarła dr Danuta Nakoneczna, założycielka i inicjatorka tej organizacji, osoba, która swoje zawodowe życie związała z wdrażaniem nowoczesnych koncepcji kształcenia.  W uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się w najbliższy piątek w Warszawie, wezmą udział przedstawiciele wszystkich zrzeszonych szkół, w tym także Dyrektor Cezary Czernatowicz.

Dr Danuta Nakoneczna swój pierwszy eksperyment, oparty na indywidualizacji kształcenia, przeprowadziła w latach 1970 – 1974 w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach, a czteroletnią pracę opisała w publikacji „Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień”. Przez kolejne lata, jako pracownik Instytutu Badań Pedagogicznych prowadziła eksperyment „Praca z uczniem zdolnym” w warszawskich szkołach podstawowych.

W 1982r, uzyskała zgodę na utworzenie Eksperymentalnego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie (później LX LO im. Wojciecha Górskiego), gdzie wprowadziła szereg innowacji, często szokujących ówczesną władzę. Efekty eksperymentu prowadzonego w latach 1982-1990 okazały się znakomite. Były one wielokrotnie opisywane w prasie, przedstawiane w radio i telewizji. Przyczyniły się do zmian ustawowych w latach 1990 i 1991.

Od 1983r. kolejne licea ogólnokształcące zaczęły przyjmować rozwiązania „60-tki”, tworząc z inicjatywy p. dr Nakonecznej Towarzystwo Szkół Twórczych, które początkowo liczyło 13 liceów a potem 33. Każde liceum w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych współpracowało z jedną szkołą podstawową miejską i jedną wiejską.

W 1993 roku powstało Stowarzyszenie Szkół Aktywnych skupiające kolejnych 30 liceów z całej Polski a w 2001 roku Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich. Pani Danuta Nakoneczna była twórcą i kierownikiem naukowym wszystkich trzech stowarzyszeń. W 2001r. stowarzyszenia utworzyły Federację, by skutecznie współpracować i wymieniać doświadczenia między szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz propagować ideę nowatorstwa pedagogicznego.

W 2004r. na bazie szkół stowarzyszonych zaczęły powstawać stowarzyszenia regionalne, skupiające szkoły podstawowe, gimnazja i licea z danego regionu kraju. Obecnie jest ich 16.

Licea Ogólnokształcące należące do TST i SSA inspirowane przez Panią dr Danutę Nakoneczną osiągają bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze. Mimo że stanowią 3% tego typu szkół w Polsce, kształcące corocznie od 40% do 60% laureatów i olimpijczyków i zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Pani dr D.Nakoneczna, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem, napisała 16 książek o tematyce edukacyjnej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, a swoją konsekwencją, zaangażowaniem i determinacją znacząco przyczyniła się do sukcesu polskiej oświaty.

 

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Warsztaty ze stempelkami

Warsztaty ze stempelkami

Klasy pierwsze mają niecodzienną okazję do poznania nie tylko ceramicznej tradycji Bolesławca, ale także samodzielnego zdobienia naczyń. Dzięki zajęciom w nowo otwartym Muzeum  Dawnych Technik Garncarskich, które powstało przy Muzeum Ceramiki w Bolesławcu licealistki i licealiści mogli poznać...

Wirtualna podróż historyczna

Wirtualna podróż historyczna

W piątek, 24 listopada mieliśmy okazję wziąć udział w nietypowej lekcji historii, a to za sprawą projektu  "Innowacyjna historia - nowe technologie w służbie edukacji". W sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4, która w ten dzień zamieniła się w przestrzeń do "podróży w czasie", mogliśmy za...

Dzień Otwarty dla Rodziców – 16 listopada

Dzień Otwarty dla Rodziców - 16 listopada

Szanowni Państwo, zgodnie z terminarzem na rok szkolny 2023-24 - 16 listopada od godz. 17.00 - zapraszamy na spotkania z nauczycielami oraz wychowawcami. Poniżej miejsca, w których czekać na Państwa będą nauczyciele. Dzień Otwarty listopad 2023