Zmarła Danuta Nakoneczna – założycielka Towarzystwa Szkół Twórczych

Zmarła Danuta Nakoneczna – założycielka Towarzystwa Szkół Twórczych

Ogólnopolskie Towarzystwo Szkół Twórczych, które zrzesza 33 licea z całej Polski, w tym także nasze – poniosło wielką stratę. W Warszawie zmarła dr Danuta Nakoneczna, założycielka i inicjatorka tej organizacji, osoba, która swoje zawodowe życie związała z wdrażaniem nowoczesnych koncepcji kształcenia.  W uroczystościach pogrzebowych, które odbędą się w najbliższy piątek w Warszawie, wezmą udział przedstawiciele wszystkich zrzeszonych szkół, w tym także Dyrektor Cezary Czernatowicz.

Dr Danuta Nakoneczna swój pierwszy eksperyment, oparty na indywidualizacji kształcenia, przeprowadziła w latach 1970 – 1974 w Liceum Ogólnokształcącym im. Ks. Adama Czartoryskiego w Puławach, a czteroletnią pracę opisała w publikacji „Kształcenie wielostronne stymulujące rozwój uzdolnień”. Przez kolejne lata, jako pracownik Instytutu Badań Pedagogicznych prowadziła eksperyment „Praca z uczniem zdolnym” w warszawskich szkołach podstawowych.

W 1982r, uzyskała zgodę na utworzenie Eksperymentalnego Liceum Ogólnokształcącego w Warszawie (później LX LO im. Wojciecha Górskiego), gdzie wprowadziła szereg innowacji, często szokujących ówczesną władzę. Efekty eksperymentu prowadzonego w latach 1982-1990 okazały się znakomite. Były one wielokrotnie opisywane w prasie, przedstawiane w radio i telewizji. Przyczyniły się do zmian ustawowych w latach 1990 i 1991.

Od 1983r. kolejne licea ogólnokształcące zaczęły przyjmować rozwiązania „60-tki”, tworząc z inicjatywy p. dr Nakonecznej Towarzystwo Szkół Twórczych, które początkowo liczyło 13 liceów a potem 33. Każde liceum w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych współpracowało z jedną szkołą podstawową miejską i jedną wiejską.

W 1993 roku powstało Stowarzyszenie Szkół Aktywnych skupiające kolejnych 30 liceów z całej Polski a w 2001 roku Stowarzyszenie Nauczycieli Olimpijskich. Pani Danuta Nakoneczna była twórcą i kierownikiem naukowym wszystkich trzech stowarzyszeń. W 2001r. stowarzyszenia utworzyły Federację, by skutecznie współpracować i wymieniać doświadczenia między szkołami, nauczycielami, uczniami i rodzicami oraz propagować ideę nowatorstwa pedagogicznego.

W 2004r. na bazie szkół stowarzyszonych zaczęły powstawać stowarzyszenia regionalne, skupiające szkoły podstawowe, gimnazja i licea z danego regionu kraju. Obecnie jest ich 16.

Licea Ogólnokształcące należące do TST i SSA inspirowane przez Panią dr Danutę Nakoneczną osiągają bardzo dobre wyniki dydaktyczne i wychowawcze. Mimo że stanowią 3% tego typu szkół w Polsce, kształcące corocznie od 40% do 60% laureatów i olimpijczyków i zajmują czołowe miejsca w ogólnopolskich rankingach.

Pani dr D.Nakoneczna, dzieląc się wieloletnim doświadczeniem, napisała 16 książek o tematyce edukacyjnej, które cieszą się dużym zainteresowaniem wśród nauczycieli, a swoją konsekwencją, zaangażowaniem i determinacją znacząco przyczyniła się do sukcesu polskiej oświaty.

 

Komentarze

komentarzy

Podobne wpisy

Oferta dla Kandydatek i Kandydatów do I LO

Oferta dla Kandydatek i Kandydatów do I LO

Serdecznie zapraszamy na Dzień Otwarty, który odbędzie się 28 maja w godz. 9.00 - 13.30. Będzie to okazja do zapoznania się ze szkołą, ofertą na rok 2024/25 oraz uczestniczenia w spotkaniach z młodzieżą licealną i nauczycielami.  Uczestnictwo w Dniu Otwartym należy zgłosić do swojej...

Dar od Absolwentów rocznika 1972

Dar od Absolwentów rocznika 1972

Z ogromnym wzruszeniem otrzymaliśmy tę niezwykle sympatyczną wiadomość od rocznika absolwentów 1972, który kolejny raz postanowił nie tylko się spotkać, ale także wesprzeć finansowo fundusz stypendialny. Pięknie dziękujemy za pamięć o szkole oraz dbałość o jej dalszy rozwój. Oto jej...

Pola i Pola w Ogólnopolskim Finale Konkursu Recytatorskiego

Pola i Pola w Ogólnopolskim Finale Konkursu Recytatorskiego

W sobotę, 11 maja, w Pieszycach k/Dzierżoniowa odbyły się eliminacje wojewódzkie 69. Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskiego. To zdecydowanie był dzień obu naszych licealistek, Apolonii Pohl i Poli Pełki. Ich występy zachwyciły jurorów i dały im kwalifikację do finału ogólnopolskiego. W...