Z prawnikiem o prawie

Z prawnikiem o prawie

Zapisane już w tradycji naszej szkoły spotkanie z Panią Bożeną Roman – Sędzią Sądu Okręgowego w Jeleniej Górze Wydziału Cywilnego, miało miejsce 24 maja. W programie spotkania znalazły się treści związane z zawodem prawnika: edukacja i jej przebieg, zawody prawnicze. Pani Roman opowiadała o pozytywnych, jak i negatywnych stronach tego trudnego, ale jakże ciekawego zawodu, ..