1d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 j.angielski-2/3 #A2 1 j.angielski-2/3 #A2 1
j.niemiecki-3/3 #Nk1 110
j.francuski-1/4 #f1 15 r_do wyboru-2/3 #Am2 1
r_do wyboru-3/3 #1Nm 110
j.polski OS 221
2 8:55- 9:40 matematyka TH 118 j.angielski-2/3 #A2 1
j.niemiecki-3/3 #Nk1 110
j.polski OS 221 religia KR 0 religia KR 0
3 9:50-10:35 biologia KI 4 historia JK 109 geografia SU 5 r_historia-1/4 #1mh 109
r_wos-2/4 #1mw 108
r_geografia-3/4 #1mg 5
r_biologia-4/4 #1mb 4
fizyka ZZ 217
4 10:55-11:40 j.polski OS 221 wf-1/3 SO sgm2
wf-2/3 #w2 sgm3
wf-1/3 SO sgm2
wf-2/3 #w2 sgm3
historia JK 109 r_matematyka TH 118
5 11:45-12:30 j.polski OS 221 r_matematyka TH 118 matematyka TH 118 chemia SP 219 hit MK 4
6 12:35-13:20 j.angielski-1/3 KC 215
j.niemiecki-3/3 #Nk1 110
j.angielski-1/3 KC 215 j.włoski-2/4 #wł2 15
j.niem P-3/4 #n3 218
j.hiszpański-4/4 #hi2 116
matematyka TH 118 wf-1/3 SO sgm2
wf-2/3 #w2 sgm3
7 13:25-14:10 e_dla_bezp AT 302 j.angielski-1/3 KC 215 plastyka 311 zaj. wych. SO 221 informatyka-1/4 JM 316
j.włoski-2/4 #wł2 15
j.hiszpański-4/4 #hi2 123
8 14:15-15:00     hit MK 4 r_do wyboru-1/3 KC 215 j.francuski-1/4 #f1 15
j.niem P-3/4 #n3 218
informatyka-4/4 SZ 315
Drukuj plan
wygenerowano 29.11.2022
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum