3bp
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
1 8:00- 8:45 r_j.polski IN 119 j.polski IN 119 j.włoski-3/4 #wł5 15 przedsięb. DC czyt. chemia SP 4
2 8:55- 9:40 j.an P-1/4 #a3 1
j.włoski-3/4 #wł5 15
j.niem P-4/4 #n6 110
r_do wyboru-2/4 #4Ar 116
r_do wyboru-3/4 #3Nr 218
r_do wyboru-4/4 #in3 315
matematyka MW 123 j.polski IN 119 j.polski IN 119
3 9:50-10:35 religia KO 0 religia KO 0 r_do wyboru-2/4 #4Ar 116
r_do wyboru-3/4 #3Nr 218
r_do wyboru-4/4 #in3 315
r_j.polski IN 119 fizyka JM 316
4 10:55-11:40 j.angielski-1/3 KC 215
j.niemiecki-3/3 #3N 218
wf SO sgm2 j.polski IN 119 matematyka MW 123 historia JK 109
5 11:45-12:30 matematyka MW 123 geografia MK 108 fizyka JM 217 r_historia JK 109 j.niemiecki-3/3 #3N 218
6 12:35-13:20 r_historia JK 109 j.angielski-1/3 KC 215 informatyka SZ 315 zaj. wych. DC czyt. biologia KI 4
7 13:25-14:10 r_historia JK 109 historia JK 109 j.an P-1/4 #a3 1
j.niem P-4/4 #n6 110
wf BS sgm1 wf SO sgm2
8 14:15-15:00   j.francuski-1/4 #f3 15   j.angielski-1/3 KC 215
j.niemiecki-3/3 #3N 218
j.francuski-1/4 #f3 15
Drukuj plan
wygenerowano 03.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum